CennikC E N N I K  2022

 

usług Obiektów Sportowych GOSiR przy ul. Bł. Jolenty 5

 

KRYTA PŁYWALNIA

 

BILETY

 

- BILET NORMALNY

poniedziałek – piątek               16,00 zł./os./60 min. + za każdą rozpoczętą minutę dopłata 0,30 zł.

sobota, niedziela, święta         17,00 zł./os./60 min. + za każdą rozpoczętą minutę dopłata 0,30 zł.

- BILET ULGOWY

poniedziałek – piątek              14,00 zł./os./60 min. + za każdą rozpoczętą minutę dopłata 0,25 zł.

sobota, niedziela, święta        15,00 zł./os./60 min. + za każdą rozpoczętą minutę dopłata 0,25 zł.

 

- BILET RODZINNY (2+1)

poniedziałek – piątek              42,00 zł./3 os./60 min. + za każdą rozpoczętą minutę dopłata 0,75 zł.

sobota, niedziela, święta        45,00 zł./3 os./60 min. + za każda rozpoczętą minutę dopłata 0,75 zł.,

                                                     każda kolejna osoba 12,00 zł. + za każdą rozpoczętą minutę dopłata 0,25 zł.

                                                                                 

 

- KARTA RODZINY 3+

poniedziałek – niedziela          9,00 zł./os./60 min. + za każdą rozpoczętą minutę dopłata 0,25 zł.

i święta                                      

 

- KARTA SENIORA  60+

poniedziałek – piątek              9,00 zł./os./60 min. + za każdą rozpoczętą minutę dopłata 0,25 zł.

w wyznaczonych dniach

i godzinach

poniedziałek - niedziela          90,00 zł. /karnet 10 godz.

bez wyznaczonych dni

i godzin

 

 

KARNETY

 

- KARNET NORMALNY

cena 78,00 zł 148,00 zł 210,00 zł 264,00 zł
wartość do wykorzystania 82,00 zł 163,00 zł 242,00 zł 317,00 zł
ilość godzin 5 10 15 20
ważność karnetu w miesiącach 2 4 5 6

- KARNET ULGOWY

cena brutto 68,00 zł 130,00 zł 185,00 zł 232,00 zł
wartość do wykorzystania 72,00 zł 143,00 zł 213,00 zł 278,00 zł
ilość godzin 5 10 15 20
ważność karnetu w miesiącach 2 4 5 6

- KARNET RODZINNY (2+1)

cena brutto 204,00 zł 390,00 zł 555,00 zł 696,00 zł
wartość do wykorzystania 216,00 zł 429,00 zł 639,00 zł 834,00 zł
ilość godzin 5 10 15 20
ważność karnetu w miesiącach 2 4 5 6

 

 

Uprawnieni do zniżek  - za okazaniem właściwego dokumentu:

- dzieci, młodzież szkolna i studenci do lat 26 po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej

- inwalidzi po okazaniu ważnej legitymacji rencisty lub zaświadczenia o niepełnosprawności, za okazaniem dokumentu

   ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość

- osoby od 60 roku życia po okazaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość

- osoby od 60 roku życia po okazaniu  KARTY SENIORA (w ramach oferty), za okazaniem dokumentu ze zdjęciem
  potwierdzającym tożsamość

- osoby po okazaniu KARTY RODZINY 3+ (w ramach oferty), za okazaniem dokumentu ze zdjęciem
  potwierdzającym tożsamość

- weterani wojenni - po okazaniu ważnej legitymacji potwierdzającej status weterana - wstęp bezpłatny

- dzieci do lat 3  -  wstęp bezpłatny

 

 

- GRUPY ZORGANIZOWANE

- jednostki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gniezno - opłata ryczałtowa - 225,00 zł./45 min./do 30 os.

  niecka sportowa        -           3 tory

  niecka rekreacyjna    -           grupa do 15 os. - 1/2  niecki

                                                     powyżej 15 os. - cała niecka

- grupy zorganizowane od 15 os.

  dorośli           - 13,00 zł./os./60 min.  

  dzieci              - 11,00 zł./os./60 min.            

- opiekun grupy zorganizowanej  (1 opiekun na 15 osób) - wstęp bezpłatny

 

___________________________________________________________________________________________________________

BILETY DLA FIRM - 16,00 zł./os./60 min. ___________________________________________________________________________________________________________

REZERWACJE BASENU

tor                                               -   120,00 zł./60 min.

tor dla klubów sportowych     -   98,00 zł./60 min. - dotyczy rezerwacji min.10 torów w tygodniu

niecka rekreacyjna                  - 550,00 zł./60 min.

instruktor                                   - 75,00 zł./60 min.

___________________________________________________________________________________________________________

NAUKA I DOSKONALENIE PŁYWANIA   (ceny zajęć zawierają koszt instruktora)                                

Kursy dla grupy do15 os. - dla  dorosłych i dzieci od lat 6                                                      

weekendowe                           - 480,00 zł./os./20 lekcji 

wakacyjne                                - 240,00 zł./os./10 lekcji 

szkółka pływacka                    - 145,00 zł./os./składka miesięczna

- kursy indywidualne dla dorosłych i dzieci od lat 6

 1 osoba                                    - 60,00 zł./os./45 min. + bilet wstępu wg cennika

 2 osoby                                    - 50,00 zł./os./45 min. + bilet wstępu wg cennika  

 3 osoby                                    - 45,00 zł./os./45 min. + bilet wstępu wg cennika

___________________________________________________________________________________________________________

NAUKA PŁYWANIA DLA MAŁYCH DZIECI  OD 3  DO 5 LAT (ceny zajęć zawierają koszt instruktora)                    

- kursy I, II, III stopnia – 10 lekcji:

   z opiekunem -  470,00 zł.

   bez opiekuna - 430,00 zł.

___________________________________________________________________________________________________________

AQUA – AEROBIK i AQUA – FIT  w grupach - DLA OSÓB Z NADWAGĄ  (ceny zajęć zawierają koszt instruktora)                

- 1 zajęcia – 20,00 zł brutto/os./45 min. + bilet wstępu wg cennika  

 

KARNETY

- KARNET NORMALNY

cena brutto                                            110,00 zł.               

wartość do wykorzystania                  121,00 zł.        

liczba zajęć:                                           4                             

- KARNET ULGOWY

cena brutto                                            98,00 zł.           

wartość do wykorzystania                   108,00 zł.         

liczba zajęć:                                           4                                     

 

 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA DLA DZIECI Z WADAMI POSTAWY  (ceny zajęć zawierają koszt instruktora)     

Zajęcia grupowe dla dzieci od lat 6

- kursy I, II, III stopnia                       - 245,00 zł./os./10 godz.

__________________________________________________________________________________________________________

REHABILITACJA W WODZIE I ZAJĘCIA  REWALIDACYJNE DLA  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH  INTELEKTUALNIE

(ceny zajęć zawierają koszt instruktora)     

1 osoba                                    - 60,00 zł./os./45 min. + bilet wstępu wg cennika

od 2 do 3 osób                        - 50,00 zł./os./45 min. + bilet wstępu wg cennika 

 


PROMOCJE BASENOWE W OKRESIE PRZERW WAKACYJNYCH I ŚWIĄTECZNYCH

 

Wejścia indywidualne

- dzieci, młodzież szkolna i studenci do lat 26 po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej - 9,00 zł./os./60 min. + za każdą

  rozpoczętą minutę dopłata wg cennika 0,25 zł

- inwalidzi po okazaniu ważnej legitymacji rencisty lub zaświadczenia o niepełnosprawności za okazaniem dokumentu ze zdjęciem

  potwierdzającym tożsamość - 9 zł./os.60 min. + za każdą rozpoczętą minutę dopłata 0,25 zł.

 

Grupy zorganizowane od 15 os.

- dorośli                                                12,00 zł./os./60 min.

- dzieci                                                   10,00 zł./os./60 min.

- opiekun grupy zorganizowanej (1 opiekun na 15 osób) - wstęp bezpłatny

 

"Weekendy rodzinne" - bilet rodzinny 25% zniżki

 

UWAGA !

Oferta wejść indywidualnych i weekendów rodzinnych obowiązuje w ustalonych przez GOSiR dniach i godzinach

 

 

WYŁĄCZENIE Z EKSPLOATACJI JEDNEJ Z NIECEK BASENOWYCH

 

- BILET NORMALNY

poniedziałek - niedziela, święta        13,00 zł./os./60 min. + za każdą rozpoczętą minutę dopłata 0,30 zł.

- BILET ULGOWY

poniedziałek  - niedziela, święta         11,00 zł./os./60 min. + za każdą rozpoczętą minutę dopłata 0,25 zł.

- BILET RODZINNY (2+1)

poniedziałek - niedziela, święta           33,00 zł./3 os./60 min. + za każdą rozpoczętą minutę dopłata 0,75 zł.

                                                                   + każda kolejna osoba 9,00 zł. + za każdą rozpoczętą minutę dopłata 0,25 zł.

 

POZOSTAŁE USŁUGI

- szafka depozytowa   -          4,00 zł.

- zagubienie żetonu     -         7,00 zł.

- zagubienie kluczyka -        30,00 zł.

___________________________________________________________________________________________________________

BASEN  l  SAUNA

 

Bilet jednorazowy  2 godzinny         - 1 h sauna + 1 h basen                      cena: 45,00 zł. 

(rozliczenie: sauna : 30,00 zł. , basen: 15,00 zl.)

 

Bilet jednorazowy  1,5 godzinny         - 30 min. sauna + 1 h basen            cena: 30,00 zł. 

(rozliczenie: sauna : 15,00 zł. , basen: 15,00 zł.)

 

 

KARNETY

Karnet  20 godzinny                         - 10 h sauna + 10 h basen                  cena: 348,00 zł.

Jednorazowe wejście obejmuje: 1 h sauna + 1 h basen (10 wejść)

(rozliczenie: sauna: 200,00,  basen: 148,00)

ważność karnetu:        4 miesiące

Karnet  15 godzinny                         - 5 h sauna + 10 h basen                    cena: 248,00 zł.

Jednorazowe wejście obejmuje: 30 min. sauna + 1 h basen (10 wejść)

(rozliczenie: sauna: 100,00,  basen: 148,00)

ważność karnetu:        4 miesiące

Karnet  10 godzinny                         - 5 h sauna + 5 h basen                      cena: 178,00 zł.

Jednorazowe wejście obejmuje: 1 h sauna + 1 h basen (5 wejść)

(rozliczenie: sauna: 100,00,  basen: 78,00)

ważność karnetu:        2 miesiące

Karnet  7,5 godzinny                        - 2 h 30 min. sauna + 5 h basen          cena: 128,00 zł.

Jednorazowe wejście obejmuje: 30 min. sauna + 1 h basen (5 wejść)

(rozliczenie: sauna: 50,00,  basen: 78,00)

ważność karnetu:        2 miesiące

 

UWAGA !

W przypadku basenu wartość do wykorzystania zgodnie z cennikiem karnetów 5 i 10 godzinnych.

__________________________________________________________________________________________________________

 

SAUNY (sucha i parowa) –  wejście ze strefy mokrej
10 min. - 10,00 zł +  za każdą rozpoczętą minutę dopłata 1,00  zł.
 

__________________________________________________________________________________________________________

SALA SPORTOWA:

- placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gniezno95,00 zł./45 min.

- pozostali klienci - 110 zł./45 min.

- cele komercyjne  - 165,00 zł./60 min.

 

 

SALA GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ (piętro)  

                                                                  -   60,00 zł./60 min.

- cele komercyjne                                  -   90,00 zł./60 min.

 - wynajem rowerka spinningowego  - 12,00 zł./os./zajęcia

__________________________________________________________________________________________________________

SALA REKREACJI (piętro)

                                       -   75,00 zł./60 min.

- cele komercyjne       -   115,00 zł./60 min.

__________________________________________________________________________________________________________

 

KORTY  TENISOWE:

poniedziałek –  niedziela, święta          - 22,00 zł./60 min.

     

__________________________________________________________________________________________________________

KAWIARNIA:                                  

                                        -  95,00 zł. /60 min,

- kawiarnia do 6 godz.  - 380,00 zł.

- kawiarnia do 12 godz - 760,00 zł.

___________________________________________________________________________________________________________

ODNOWA BIOLOGICZNA  - SOLARIUM , SIŁOWNIA, SAUNA, MASAŻE, PAKIETY  USŁUG: cennik ustalany w porozumieniu z dzierżawcą.                                                                                   

UWAGA ! Ceny zawierają należny podatek VAT.

 

 

 

 

 

PROGRAM DODATKOWYCH PROMOCJI

Dział - Obiekty Sportowe-Sezonowe GOSiR - ul. Bł. Jolenty 5

 

MARZEC

„DZIEŃ KOBIET” - wszystkie panie bilet 25% zniżki

MAJ

„DZIEŃ MATKI” – mama + dziecko – jeden bilet ulgowy, bilety bez dopłat

CZERWIEC

„DZIEŃ DZIECKA” – bilet w promocyjnej cenie – 9,00 zł. /os. ( uprawnieni: dzieci, młodzież szkolna po okazaniu ważnej legitymacji

szkolnej ), bilet rodzinny 25% zniżki, bilety bez dopłat

„DZIEŃ OJCA” –  tata + dziecko – jeden bilet ulgowy, bilety bez dopłat

WRZESIEŃ

 „DZIEŃ CHŁOPAKA” – wszyscy panowie bilet 25% zniżki

AKCJA PROMOCYJNA „We wrześniu pływasz do woli aż cię głowa nie rozboli” - bilety bez dopłat.

GRUDZIEŃ

„MIKOŁAJKI” - dzieci i młodzież ucząca się bilet 25% zniżki

 „SYLWESTER” – bilety bez dopłat

CAŁY ROK - Święto Jubilata na basenie – bilet w cenie 1 zł. + należny VAT (uprawnieni jubilaci, oferta ważna w dniu urodzin za okazaniem dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość)

 

 

Cały rok - Happy hours

- „Szczęśliwe minutki” - w ustalonych przez GOSiR dniach i godzinach dwa bilety na basen w cenie jednego/os.

- „Szczęśliwy numerek” - w ustalonym przez GOSiR dniu miesiąca, w określonych godzinach, zakup wskazanego w ofercie karnetu na

   basen z dodatkowym doładowaniem w wysokości 50% ceny zakupu doładowaniem

 

 

 

UWAGA !

- Zniżki udzielane są od cen podstawowych i dotyczą pierwszej godziny pobytu na basenie

- Promocje nie sumują się

- Przedłużenie pobytu wg obowiązującego cennika (nie dotyczy akcji "bilety bez dopłat")

- Promocje obowiązują w ustalonych przez GOSiR dniach i godzinach

 treść została wydrukowana ze strony
https://www.basengniezno.pl/strona,.html