Zasady korzystania z karnetówREGULAMIN KORZYSTANIA Z KARNETÓW

 

 1. Karnet (karta magnetyczna) pozostaje w dyspozycji klienta, który wykupił usługę, na okres ważności karnetu. Z upływem terminu ważności karnet należy zdać w kasie basenowej lub wykupić dodatkową usługę. 
 2. Klient może regulować koszty pobytu karnetem, któremu przypisana jest wartość, cena i okres ważności.
 3. Karnet upoważnia do korzystania z basenu i atrakcji wodnych.
 4. Karnet upoważnia do uiszczania należności za faktyczny czas korzystania z usługi.
 5. Gdy w dniu upływu ważności karnetu na jego koncie pozostaną środki niewykorzystane, zostaną one dopisane automatycznie do stanu konta w momencie kolejnego doładowania przedłużającego ważność karnetu.
 6. Z chwilą upływu roku od dnia utraty ważności karnet zostaje usunięty z sytemu, a środki niewykorzystane przepadają.
 7. Z karnetu jednorazowo może korzystać jedna lub maksymalnie 5 osób. Odpisy z karnetu następują proporcjonalnie do czasu pobytu na basenie i przysługujących ulg.
 8. W razie wystąpienia braku środków na karnecie, dopłatę należy uregulować gotówką w kasie basenu.
 9. Podczas przestojów w funkcjonowaniu obiektu, okres ważności karnetu jest przedłużany proporcjonalnie do ilości dni przestoju.
 10. Wykorzystanie karnetu jest możliwe w dniach i godzinach funkcjonowania basenu.
 11.  W przypadku zagubienia karnetu klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy.

 treść została wydrukowana ze strony
https://www.basengniezno.pl/strona,.html