KÄ„PIELISKO NAD JEZIOREM WINIARY PONOWNIE OTWARTE

12.08.2022

Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że w dniu dzisiejszym. tj. 12.08.br. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie wydała pozytywną opinię o jakości wody na Kąpielisku nad Jeziorem Winiary. Tym samym woda w kąpielisku znów stała się zdatna do kąpieli.

 

Ocena bieżąca wydana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny z dnia 12.08.2022 r.

treœæ zosta³a wydrukowana ze strony
https://www.basengniezno.pl/wiadomosc,kapielisko-nad-jeziorem-winiary-ponownie-otwarte-1.html